Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van;

Dierenspeciaalzaak ’t Warme Nest
Kerkplein 22
1777 CD Hippolytushoef
Tel: 0227 - 595 211
E-mail: info@warmenest.nl

Ondernemer: Marjon Kostwinder- van Pothoven.

KVK: Alkmaar 37091239
BTW: 124039807B01

 

Toepasselijk recht:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ’t Warme Nest en elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ’t Warme Nest en de consument. Op deze algemene voorwaarden en onze webshop is het Nederlandse recht van toepassing. Wij kunnen ertoe bewogen worden specifieke bepalingen van de algemene voorwaarden te wijzigen. Door het plaatsen van een bestelling in de webshop gaan wij ervan uit dat u onze algemene voorwaarden heeft gelezen en zonder voorbehoud accepteert.

Overeenkomsten:

Bestellingen vinden plaats via de bestelpagina van onze webshop;  24 uur per dag, 7 dagen  per week.De overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de consument van de producten van de webshop en na ontvangst van de door ons verstuurde bevestiging per email. In het kader van de regels van de koop op afstand zal ’t Warme Nest bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren.  Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde product niet meer verkrijgbaar is )of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan slechts gedeeltelijk uitgevoerd worden, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij het recht om de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Informatie over de producten:

’t Warme Nest probeert zoveel mogelijk informatie over het product te vermelden met een foto en een zo uitgebreid mogelijke beschrijving verkregen van onze leveranciers. Eventuele kleurverschillen als mede verschillen in afmetingen kunnen voorkomen. Afwijkingen in dit geval kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding.  Mocht u graag nog wat meer informatie willen hebben dan kunt u ten alle tijde contact opnemen via de mail.

Prijzen:

Alle verkoopprijzen in de webshop zijn uitgedrukt in Euro’s, inclusief omzet BTW, maar zonder verzendkosten. ’t Warme Nest houdt het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen echter kunnen wij niet gehouden worden aan eventuele invoer, zet of drukfouten. De prijzen op moment van bestelling zijn van toepassing. Speciale aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt of  gedurende de vermelde periode.  Aanbiedingen gelden niet voor eventuele nabestellingen als deze buiten de vermelde periode vallen.

Betalingen:

Bij een bestelling dient u vooruit te betalen via de aangegeven betaalmogelijkheden in de webshop. Een bestelling wordt alleen verzonden als er betaald is. Heeft u gekozen voor de mogelijkheid van vooruitbetaling dan verzorgt u deze betaling zelf binnen 5 werkdagen. Houd er rekening mee dat een vooruitbetaling ongeveer een verwerking heeft van 3 werkdagen. Mochten wij u betaling binnen 7 werkdagen niet hebben ontvangen dan wordt de bestelling geannuleerd. Vooruitbetalingen dienen te geschieden t.n.v. ’t Warme Nest te Hippolytushoef,  IBAN: NL81RABO0370472152. Betalingen dienen altijd voorzien te zijn van het bestel/factuurnummer.

Voorraad:

’t Warme Nest doet zijn uiterste best om alle producten in de webshop voldoende op voorraad te hebben. Mocht een product niet op voorraad zijn dan zullen wij u binnen 3 werkdagen na uw bestelling via email hiervan op de hoogte brengen en vermelden binnen welke periode dat product weer beschikbaar is. Dit geldt niet voor de uitverkoop artikelen daarbij geldt op=op.

Levering:

’t Warme Nest tracht u bestelling binnen 1 á 3 werkdagen te versturen mits op voorraad. De bezorgtijd is de tijd die de bezorgdienst nodig heeft om uw bestelling bij u thuis af te leveren.  ’t Warme Nest kan niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de levering verloren raakt door het toedoen van derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht.  Als een bestelling wel is verzonden door ’t Warme Nest maar niet geleverd wordt , wordt er een onderzoek ingesteld bij de vervoerder, dit kan meerdere dagen in beslag nemen. Tijdens dit onderzoek kan niet overgegaan worden tot eventuele terugbetaling, annulering van de bestelling of een andere verzending.

Verzending:

’t Warme Nest bezorgd uw bestelling via Post.nl met haar geldende tarieven. Uw bestelling wordt geleverd op het door u opgegeven adres. Bij verkeerde opgave van het adres is het risico voor de klant. Wij verzenden geen bestellingen naar postbusadressen. Als een bestelling niet via brievenbuspost verzonden kan worden,  wordt deze als pakket verzonden. Mocht u dan niet thuis zijn op het moment dat u bestelling wordt aangeboden dan zal u via een kaartje een later tijdstip van bezorging worden aangeboden. Mocht u bestelling niet via Post.nl verzonden kunnen worden door eventuele afwijkende maten of grote en via een andere vervoerder dan Post.nl moeten worden verzonden dan houden wij ons het recht om de daarbij afwijkende bezorgkosten in rekening te brengen. In dat geval zullen wij zo snel mogelijk contact met u opnemen.

Annulering van een bestelling:

Door de klant:

Binnen 24 uur tenzij de bestelling al aan u is verzonden. Annulering dient te geschieden via het sturen van een email naar info@warmenest.nl en door de in artikel 2. vermelde reden.

Door ’t Warme Nest:

Indien het product niet meer leverbaar is of als wij bij de door u gekozen vooruitbetaling, na 7 werkdagen nog geen betaling hebben ontvangen. Mocht het product niet meer leverbaar zijn maar wel al betaald, dan storten wij het bedrag zo spoedig mogelijk terug op uw rekening.

Retourneren:

Bij retourneren verwachten wij dat u van te voren contact met ons opneemt alvorens u producten terugstuurt, gebeurd dit niet dan kunnen wij een retourzending weigeren. Retour kan uitsluitend binnen 7 werkdagen na levering. Retourkosten zijn voor kosten van de klant. Retourzendingen die niet voldoende zijn gefrankeerd worden door ons geweigerd. Tevens is ’t Warme Nest niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte/ diefstal/ verlies van retourzendingen. Het product dient onbeschadigd, in de originele verpakking ( inclusief accessoires en bijhorende gebruiksaanwijzing) en in nieuwstaat verkerend, retour gezonden te worden. Elk product dat bij ons beschadigd/stuk  of door u gebruikt is, retour wordt ontvangen kan niet worden vergoed. Mocht dit wel gebeuren dan vervalt tevens recht op ontbinding. Bij eventuele waarde vermindering van een artikel kunnen wij van u een schadevergoeding eisen, deze zal dan worden ingehouden op het bedrag van de terugbetaling.

Niet mogelijk om te retourneren zijn:

  • Producten die in de uitverkoop zijn.
  • Producten met een verzegeling.
  • Producten vanwege hygiënische redenen zoals voerpuzzels.
  • Geopende zakken honden of kattenvoer.
  • Gegraveerde penningen.
Klachten:

U bent verplicht om bij ontvangst van uw bestelde producten te controleren of deze conform uw bestelling zijn, mocht dit niet zo zijn neem dan binnen 3 dagen na ontvangst van uw bestelling contact met ons op via email. De consument dient hierbij wel rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de webshop afgebeelde producten.

Garantie:

’t Warme Nest geeft fabrieksgarantie op de aangekochte producten. Mocht er sprake zijn van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd dan geldt deze garantie niet. Ook vervalt de garantie op producten door ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing, verbranding en verontreiniging. Wanneer de producent van het aangekochte product aansprakelijk is voor vervolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van ’t Warme Nest beperkt tot herstel of vervanging van het aangekochte product, dan wel terugbetaling van de koopprijs. ’t Warme Nest is nimmer aansprakelijk van enigerlei vervolgschade veroorzaakt door eigen toedoen van de consument.  Mocht ’t Warme Nest, om welke reden dan ook, gehouden worden schade te vergoeden dan zal dit nooit hoger zijn dan het bedrag gelijk aan de waarde van het aangekochte product.

Huisdieren hebben scherpe nagels en tanden/kaken. Vanwege deze reden kan ’t Warme Nest niet verantwoordelijk worden gehouden voor kapotte dierenspeeltjes.  ’t Warme Nest kan niet op afstand beoordelen of het aangekochte speeltje geschikt is voor het bedoelde dier.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de Nederlandse wettelijke vastgestelde garantiebepalingen van toepassing.

Intellectueel eigendom:

Op de inhoud van de website en webshop en de daarin opgenomen gegevens en informatie, alsmede de programmatuur, alles in de breedste zin van het woord, berusten intellectuele eigendomsrechten. Deze intellectuele eigendomsrechten berusten bij ’t Warme Nest.

De consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite berusten bij ’t Warme Nest, haar toeleveranciers of andere belanghebbenden. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen-, foto- en modellenrechten.  Het is de consument verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van ’t Warme Nest, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.  ’t Warme Nest zal bij naar haar oordeel gebleken misbruik een beroep op haar rechten kunnen doen bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter.